Deťom Materskej školy v Čakajovciach  darujete 2% prostredníctvom
Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Čakajovce
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Čakajovce
Nová č.201
951 43 Čakajovce
IČO: 17319617/0802

PRE PODROBNÉ POKYNY A VZOROVÉ TLAČIVÁ KLIKNITE NA JEDNU Z MOŽNOSTÍ:

1.  právnická osoba - KLIK 
2.  fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama - KLIK 

3.  zamestnanec, ktorému ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ  - klik  
TLAČIVO: POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE TLAČIVO: VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%(3%) DANE
 
V prípade, že nemáte možnosť tieto tlačivá vytlačiť, môžete si ich taktiež prevziať v Základnej škole s materskou školou Čakajovce, alebo na Obecnom úrade Čakajovce.
 
Vyplnené tlačivá treba zaslať na daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska), alebo ich môžete priniesť  k nám do materskej školy a my ich za Vás radi doručíme na príslušný daňový úrad.