Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy a spoluobčania!

Ako môžete aj Vy pomôcť našej škole?

 

Prosíme Vás - využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 a darujte ich deťom a žiakom Základnej školy s materskou školou v Čakajovciach.

 
 
 

Aj vďaka Vašim 2% (3%) budeme môcť naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces    v našej škole, organizovať pre deti a žiakov rôzne aktivity, výlety a exkurzie, pomôžete nám zabezpečiť hračky, učebné pomôcky, športové potreby a iný materiál, ktorý podporí rozvíjanie ich záujmov, vedomostí, zručností, talentu a spríjemní ich každodenný život v našej škole.

 
 

ZA VŠETKY DETI VÁM ĎAKUJEME.